HOME>LOL>กล่องโชคชะตา Growth Crate ประจำเดือนธันวาคม

กล่องโชคชะตา Growth Crate ประจำเดือนธันวาคม

Nov.12,2019 11:39:09

เอาใจทั้งสาย Summoner's Rift และ Teamfight Tactics ด้วยกล่องโชคชะตาตามใจคุณ

ระยะเวลา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00.01 น. - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59.59 น.

รายละเอียด

Summoner's Rift ราคากล่องละ 246 RP (มูลค่า 49 บาท)
Teamfight Tactics ราคากล่องละ 245 RP (มูลค่า 49 บาท)
1 ไอดี สามารถซื้อได้ทั้ง 2 กล่อง กล่องละ 1 ครั้งเท่านั้น

เงื่อนไข

กล่อง Summoner's Rift จะได้รับไอเทม 3 ชิ้น ประกอบด้วย แชมเปี้ยน x1, XP Boost แบบวัน x1, XP Boost แบบชนะ x1
กล่อง Teamfight Tactics จะได้รับไอเทม 2 ชิ้น ประกอบด้วย Little Legends Rare Egg x1, Hextech Mystery Emote x1
เมื่อกดซื้อแล้ว ไอเทมที่ได้รับจะเข้าสู่ไอดีโดยอัตโนมัติ
สามารถตรวจสอบ "ประวัติการซื้อ" เพื่อแลกเปลี่ยนไอเทมที่ได้ซ้ำเป็น Blue Essence หรือ Orange Essence ได้

© Copyright 2019-2022 ESPORTS Thailand ข่าวเกม อีสปอร์ต ผลเกม แข่งเกม, All Rights Reserved.